Dokumentace PO

Zpracujeme pro Váš objekt dokumentaci požární ochrany se všemi souvisejícími dokumenty.

Součástí dokumentace požární ochrany jsou následující části:

– dokumentace o začlenění do kategorie činností podle požárního nebezpečí
– stanovení organizace zabezpečení PO
– posouzení požárního nebezpečí
– požární řád
– požární poplachové směrnice
– požární evakuační plán (textová a grafická část)
– řád ohlašovny požárů
– dokumentace zdolávání požárů (textová a grafická část)
– tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů PO
– směrnice pro činnost preventivních požárních hlídek
– přehled o rozmístění bezpečnostních značek
– požární kniha