Revize hasicích přístrojů

Revize přístrojů provádíme v místě jejich umístění. Revizní technik po příjezdu do objektu zkontroluje jejich provozuschopnost, opatří hasicí přístroj kontrolním štítkem a plombou. Na základě této kontroly Vám vystavíme doklad o provozuschopnosti (revizní zprávu).  

V případě že hasicí přístroj není v provozuschopném stavu nebo je u něj prošlá periodická tlaková zkouška, odvezeme přístroj po domluvě s objednavatelem k provedení opravy, údržby či k jeho odbornému vyřazení. Po dobu probíhajícího servisu poskytujeme zápůjční hasicí přístroje tak, aby byl dodržen počet hasicích přístrojů v objektu stanovený požárně bezpečnostním řešením stavby. Po ukončení servisu vracíme přístroj zpět.

Mimo revize a servis hasicích přístrojů se zabýváme také jejich prodejem (viz. prodej).