Revize požárně bezpečnostních zařízení

Do této kategorie spadá většina revidovaných zařízení. Provádíme kontroly a revize všech dostupných požárně bezpečnostních zařízení, které jsou na našem trhu k dostání.
Mezi jednotlivé druhy požárně bezpečnostních zařízení spadají:

– revize hydrantových systémů a vnějších hydrantů (nadzemní a podzemní)
– periodické tlakové zkoušky hadic
– revize požární nádrže a požární čerpací stanice
– revize požárních žebříků a požárního potrubí (suchovodů)
– revize požárních ucpávek
– revize požárních dveří, požárních oken a dalších požárních uzávěrů
– revize panikového kování
– revize větracích mřížek s požární odolností
– revize požárních klapek, kouřových klapek, požárních stěnových uzávěrů a požárních ventilů
– revize vybraných zařízení pro odvod kouře a tepla
– revize nouzového osvětlení
-revize Total a Central stop
-revize a kalibrace čidla oxidu uhelnatého
-revize požárních výtahových dveří
-revize požárního evakuačního výtahu
-revize odvětrání CHÚC (chráněné únikové cesty)
-revize a kontrola záložního zdroje (UPS)